• darkblurbg

  FOKUS PÅ DE BAKOMLIGGANDE

  ORSAKERNA TILL DIABETES

 • darkblurbg

  Intralymfatisk immunoterapi

  med Diamyd®

Årsstämma

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 17.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Sista datum för anmälan är den 15 november.

Kalender

 Dates for financial information and other events
Data pager
Data pager
12
21 november 2019
Årsstämma
Årsstämma 2018/2019
22 januari 2020
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2019/2020
25 mars 2020
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2019/2020
24 juni 2020
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2019/2020

Vi fokuserar ihärdigt på att arbeta för behandlingar som är säkra, tillgängliga och som kan hantera sjukdomen tidigt innan komplikationer börjar manifesteras.

Ulf Hannelius
VD Diamyd Medical AB

Bolaget

Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling
Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: DMYD B)


Läs mer
 • Diabetes

  10-20% av de över 400 miljoner som lever med diabetes drabbas av den autoimmuna formen av sjukdomen, där immunsystemet förstör de insulinproducerande cellerna. Bevarandet av den insulinproducerande förmågan kan minska risken för komplikationer hos patienter med autoimmun diabetes med 60-80%.

 • Produkter

  Den antigenspecifika immunterapin Diamyd® och den regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen® är två nya sjukdomsmodifierande läkemedel i klinisk utvecklingsfas, som syftar till att bevara och regenerera patientens egen insulinproduktion.

 • Kliniska Studier

  Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd® för att bevara den insulinproducerande förmågan vid typ 1-diabetes verifieras i fas IIb-studien DIAGNODE-2. Säkerheten och effekten av Remygen® genom att stimulera tillväxten hos insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes utvärderas för första gången i fas I/II-studien ReGenerate-1.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER