Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.

Finansiell Kalender

  
26 januari 2022
Delårsrapport 1 2021/2022
30 mars 2022
Delårsrapport 2 2021/2022
22 juni 2022
Delårsrapport 3 2021/2022
5 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2021/2022
10 november 2022
Årsredovisning 2021/2022
1 december 2022
Årsstämma 2021/2022
25 januari 2023
Delårsrapport 1 2022/2023
5 april 2023
Delårsrapport 2 2022/2023
28 juni 2023
Delårsrapport 3 2022/2023
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2022/2023

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER