Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.

Finansiell Kalender

  
26 januari 2022
Delårsrapport 1 2021/2022
30 mars 2022
Delårsrapport 2 2021/2022
22 juni 2022
Delårsrapport 3 2021/2022
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2022/2023
9 november 2023
Årsredovisning 2022/2023
30 november 2023
Årsstämma 2022/2023
24 januari 2024
Delårsrapport 1 2023/2024
27 mars 2024
Delårsrapport 2 2023/2024
26 juni 2024
Delårsrapport 3 2023/2024
9 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2023/2024

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER