Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.

Finansiell Kalender

  
25 januari 2023
Delårsrapport 1 2022/2023
5 april 2023
Delårsrapport 2 2022/2023
28 juni 2023
Delårsrapport 3 2022/2023
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2022/2023
9 november 2023
Årsredovisning 2022/2023
30 november 2023
Årsstämma 2022/2023
24 januari 2024
Delårsrapport 1 2023/2024
27 mars 2024
Delårsrapport 2 2023/2024
26 juni 2024
Delårsrapport 3 2023/2024
9 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2023/2024

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER