Utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes

Diamyd® och Remygen® är läkemedel i klinisk utvecklingsfas
som ska bevara och återskapa kroppens insulinproduktion.

 

Vår marknadsgrundande studie DIAGNODE-3 och industripartnerskapet med JDRF, den främsta patientföreningen för typ 1-diabetes i USA och ledande finansiär av forskning inom området, utgör hjärtat i vår utveckling.

image Ulf Hannelius
VD Diamyd Medical AB

OM DIAMYD MEDICAL

Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling.

Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®.

Diamyd® och Remygen® utvärderas i pågående kliniska studier. Terapierna riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av bukspottskörtelns insulinproducerande celler.

Diamyd Medicals aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn DMYD B.

Diagram - affärsmodell

 

ORGANISATION

Intern spetskompetens präglar Diamyd Medicals kärna, som samarbetar med ett globalt nätverk av kliniker, forskare och produktionsenheter. Ytterligare expertis inklusive analys- och laboratorietjänster kontrakteras vid behov under specifika projektfaser. Modellen bygger på långsiktiga samarbeten och kostnadseffektivitet.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER