DIAMYD MEDICAL

Fokus på de bakomliggande orsakerna till diabetes


 

Vision

Ett botemedel för autoimmun diabetes

Verksamhet

Vi utvecklar läkemedel för behandling
av diabetes

Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling.

Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigen-specifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®.

Diamyd® och Remygen® riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av bukspottskörtelns insulinproducerande celler. Diamyd® och Remygen® utvärderas för närvarande i kliniska studier.

Diamyd Medicals aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn DMYD B.

 

FOKUS PÅ DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL DIABETES

Diamyd® och Remygen® är läkemedel i klinisk utvecklingsfas inriktade mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av de insulinproducerande betacellerna.

 
 

Vi fokuserar ihärdigt på att arbeta för behandlingar som är säkra, tillgängliga och som kan hantera sjukdomen tidigt innan komplikationer börjar manifesteras.

Ulf Hannelius
VD Diamyd Medical AB
 

Diagram - affärsmodell

 

ORGANISATION

Ett mindre antal anställda utgör Diamyd Medicals kärna som samarbetar med ett globalt nätverk av kliniker, forskare och produktionsenheter. Regulatorisk expertis samt analys- och laboratorietjänster kontrakteras vid behov under projektfaserna. Modellen bygger på långsiktiga samarbeten, intern spetskompetens och kostnadseffektivitet.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER