Vetenskapliga publikationer relaterade till Diamyd Medicals forskning och verksamhet.