Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Årsredovisning

  31 oktober 2019

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical: Johan Lochen, Erik Penser Bank. Tel: +46 8 463 80 00.
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Årsredovisning 18/19 , 31 oktober 2019

Bästa aktieägare och läsare

Vi bygger systematiskt vårt värdeerbjudande kring intralymfatisk administration av Diamyd®. De kliniska resultaten från DIAGNODE-1 ger tydliga tecken på en stark, kliniskt relevant effekt för att bevara patientens egen insulinproduktion. Vidare indikerar immunologiska resultat ett svar som vid immunologisk tolerans. Dessutom belyste en nyligen publicerad genomförbarhetsstudie baserad på intervjuer och frågeformulär, användar-vänligheten för intralymfatiska injektioner i en...

Vi fokuserar ihärdigt på att arbeta för behandlingar som är säkra, tillgängliga och som kan hantera sjukdomen tidigt innan komplikationer börjar manifesteras.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
Data pager
Data pager
12
21 november 2019
Årsstämma
Årsstämma 2018/2019
22 januari 2020
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2019/2020
25 mars 2020
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2019/2020
24 juni 2020
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2019/2020
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 30 september 2019

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 556 223 7 333 040 14.30 35.69
Avanza Pension 9 117 086 13.18 9.89
Lindkvist, Bertil 6 200 000 8.96 6.73
Nordnet Pension 2 326 797 3.36 2.52
Hansen, Patrik 1 700 000 2.46 1.84
Swedbank Försäkring 1 047 412 1.51 1.14
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 750 000 1.08 0.81
Arandi Development AB 500 000 0.72 0.54
Relbo AB 475 550 0.69 0.52
Schelé, Sven 460 000 0.67 0.50
Övriga aktieägare 36 703 688 53.1 39.8
Total 2 556 223 66 613 573 100,0 100,0

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER