Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Årsredovisning

  25 oktober 2018

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical: Johan Lochen, Erik Penser Bank. Tel: +46 8 463 80 00.
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Delårsrapport 2, 27 mars 2019

Bästa aktieägare och läsare

Vår europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet Diamyd® administreras tre gånger i ytlig lymfkörtel är nära fullrekrytering. Nu har 93 av 106 patienter randomiserats och i början av mars kunde vi ge grönt ljus till kliniken i Rotterdam i Nederländerna att börja rekrytera patienter. Detta tillsammans med att en hög andel av patienterna stannar kvar i studien, säkerställer att vi håller våra tidslinjer och vi kommer att avsluta rekryteringen till studien nu i vår....

Vi ser ökad internationell uppmärksamhet som lyfter fram vårt arbete.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
26 juni 2019
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2018/2019
27 juni 2019
Quarterly Report III presentation
CEO Ulf Hannelius presenterar live kl. 10.00 CET. Presentationen hålls på engelska.
28 augusti − 29 juni 2019
LSX Nordic Congress
Stockholm, Sverige
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2018/2019
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 29 mars 2019

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 556 223 7 333 040 14.30 35.69
Avanza Pension 8 485 931 12.27 9.21
Lindkvist, Bertil 6 160 000 8.91 6.68
Nordnet Pension 2 698 435 3.90 2.93
Swedbank Försäkring 1 083 758 1.57 1.18
Hansen, Patrik 1 030 000 1.49 1.12
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 740 000 1.07 0.80
Arandi Development AB 505 000 0.73 0.55
Relbo AB 475 550 0.69 0.52
Schelé, Sven 460 000 0.67 0.50
Övriga aktieägare 37 641 859 54.4 40.80
Total 2 556 223 66 613 573 100,0 100,0