Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical:
Ludvig Svensson, Penser Access by Carnegie, Tel: +46 8 463 80 00. Penser Access by Carnegie

  Delårsrapport 2 23/24, 27 mars 2024
Det nyligen beviljade Fast Track-godkännandet av amerikanska FDA för vår flaggskeppsprodukt Diamyd® är en milstolpe som inte bara snabbar på vägen mot att ta vår innovativa behandling till patienter med typ 1-diabetes utan också validerar det akuta behovet av vår behandling. Fast Track-statusen förbättrar vår möjlighet att arbeta nära FDA för att påskynda granskningsprocessen, vilket i sin tur gör att vi närmar oss att faktiskt kunna...
Det nyligen beviljade Fast Track-godkännandet av amerikanska FDA för vår flaggskeppsprodukt Diamyd® är en milstolpe som både snabbar på vägen mot att ta vår innovativa behandling till patienter med typ 1-diabetes och validerar det akuta behovet av vår behandling.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
Data pager
Data pager
12
3 juni − 6 juni 2024
BIO International convention
21 juni − 24 juni 2024
ADA 84th Scientific Sessions
26 juni 2024
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2023/2024
9 september − 13 september 2024
EASD 2024
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 28 mars 2024

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Avanza Pension 12 257 304 12.91 10.25
Lindkvist, Bertil 8 700 000 9.16 7.27
Nordnet Pension 4 902 383 5.16 4.10
Essen-Möller, Anders * 741 630 3 017 040 3.96 8.72
Essen-Möller, Maria-Teresa 400 000 963 998 1.44 4.15
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 906 250 0.95 0.76
Essen-Möller, Jon 400 000 287 015 0.72 3.58
Esssen-Möller, Martin 400 000 306 440 0.74 3.60
Hillborg, Erika 400 000 190 000 0.62 3.50
Essenshaw, My 400 000 181 002 0.61 3.50
Övriga aktieägare 60 494 934 63.71 50.57
Total 2 741 630 92 206 366 100.0 100.0

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER