Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Årsredovisning

  25 oktober 2018

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical: Johan Lochen, Erik Penser Bank. Tel: +46 8 463 80 00.
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Delårsrapport 3, 26 juni 2019

Bästa aktieägare och läsare

Nu i juni samlades över 15 000 företrädare inom diabetesfältet; från industrin, vården och akademin, i San Francisco när American Diabetes Association (ADA) för 79:e gången arrangerade Scientific Sessons. Konferensen markerade ett viktigt steg framåt för fältet och stärker också Diamyd Medical i missionen att bota typ 1-diabetes.

Resultaten har tagits emot med stort intresse under partnersamtal och visar potentialen för intralymfatiska injektioner av Diamyd®.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
28 augusti − 29 augusti 2019
LSX Nordic Congress
Stockholm, Sverige
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2018/2019
31 oktober 2019
Årsredovisning
Årsredovisning 2018/2019
21 november 2019
Årsstämma
Årsstämma 2018/2019
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 28 juni 2019

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 556 223 7 333 040 14.30 35.69
Avanza Pension 8 786 903 12.70 9.53
Lindkvist, Bertil 6 160 000 8.91 6.68
Nordnet Pension 2 441 270 3.53 2.65
Swedbank Försäkring 1 085 608 1.57 1.18
Hansen, Patrik 1 050 000 1.52 1.14
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 750 000 1.08 0.81
Arandi Development AB 505 000 0.73 0.55
Relbo AB 475 550 0.69 0.52
Schelé, Sven 460 000 0.67 0.50
Övriga aktieägare 37 566 202 54.3 40.8
Total 2 556 223 66 613 573 100,0 100,0