FOKUS PÅ DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL DIABETES

 

Diamyd Medical utvecklar två sjukdomsmodifierande läkemedel, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande behandlingen Remygen®

Diamyd® och Remygen® har potential att göra en väsentlig skillnad i det dagliga livet för personer med diabetes

VERKNINGSMEKANISMER

Diamyd®

Den antigen-specifika intralymfatiska immunoterapin Diamyd®

Diamyd® är en antigen-specifik immunoterapi för behandling av autoimmun diabetes. Diamyd® är baserat på proteinet GAD65, ett kroppseget antigen involverat i sjukdomsprocessen vid autoimmun diabetes.

Förhindra att insulinproducerande celler förstörs

Kliniska data indikerar Diamyd®s potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna nedbrytningen av de insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln. Effekten uppnås genom antigenspecifik omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga lymfkörtlar.

Minska komplikationer av autoimmun diabetes

Diamyd® har genom att förhindra autoimmun förstörelse av insulinproducerande celler potentialen att avsevärt minska komplikationerna av typ 1-diabetes och LADA. Diamyd® är i klinisk utveckling i fas IIb.

Remygen®

Den regenerativa immunomodulerande terapin Remygen®

Remygen® är en regenerativ och immunomodulerande terapi för behandling av autoimmun diabetes och typ 2-diabetes. Remygen® är baserat på GABA, en central cellsignaleringssubstans även verksamt i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln.

Stimulera tillväxt av insulinproducerande celler

Prekliniska data indikerar GABAs potential att stimulera tillväxt och funktion av insulinproducerande betaceller. Effekten uppnås huvudsakligen genom aktivering av GABA-receptorer som påverkar funktionen och tillväxten av insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln.

Stoppa utvecklingen av diabetes

Genom att stimulera tillväxten och funktionen av insulinproducerande betaceller, har Remygen® potential att vända utvecklingen av autoimmun diabetes och typ 2-diabetes. Remygen® är i klinisk utveckling i fas I/II.

 

UTVECKLINGSPROCESS

En läkemedelskandidat ska passera flera utvecklingsstadier. Parallellt med prekliniska och kliniska faser byggs en kommersiellt genomförbar tillverkningsprocess upp för att vara redo vid framtida marknadsgodkännande.

 

Tillverkning av Diamyd®

Diamyd® är en suspension för injektion innehållande den aktiva farmaceutiska beståndsdelen GAD65 blandad med vaccinadjuvanten Alhydrogel (alum). Det humana rekombinanta proteinet GAD65 tillverkas i insektsceller i en välkontrollerad GMP-process i samarbete med en erfaren kontraktstillverkare. Tillverkningsprocessen är utvecklad för klinisk användning i sen fas. Diamyd Medical har läkemedel färdigt för användning i kliniska studier till och med 2021.

Tillverkning av Remygen®

Remygen® är en tablett med kontrollerad frisättning av den aktiva farmaceutiska beståndsdelen GABA. GABA-substansen är kemiskt syntetiserad i en välkontrollerad GMP-process i samarbete med en global kontraktstillverkare. Tillverkningsprocessen är skalbar och pediatriska formuleringar med samma egenskaper kan tillverkas.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER