Styrelse

Anders Essen-Möller

Ordförande

Född 1941. MSc. Grundare till och VD åren 1996–2007 för Diamyd Medical. Oberoende i förhållande till Bolaget, är själv större ägare. Styrelseordförande i Diamyd Medical under åren 2007-2015. Grundare av Synectics Medical AB som såldes till Medtronic, Inc. 1996. Styrelseordförande i NextCell Pharma AB.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 741 630 A-aktier, 3 017 040 B-aktier. 185 407 TO3A, 185 407 TO4A, 638 416 TO3B, 638 416 TO4B. Innehav i kapitalförsäkring: 1 687 666 B-aktier.

Erik Nerpin

Vice ordförande

Född 1961. Jur. kand., LL. M. Advokat. Driver egen verksamhet i Advokatfirman Nerpin AB. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2012.
Styrelseordförande i Kancera AB och Blasieholmen Investment Group AB. Styrelseledamot i bland andra Effnetplattformen AB.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 70 731 B-aktier. 12 000 TO3B, 12 000 TO4B

Maria-Teresa Essen-Möller

Styrelseledamot

Född 1970. Civilekonom. Chief Commercial Officer på ScientificMed AB. Oberoende till Bolaget, ej oberoende till dess huvudägare. Tidigare erfarenhet inkluderar VD för Health Solutions AB och Digital Marketing Manager på Sanofi. Styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2009.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 400 000 A-aktier, 963 998 B-aktier.

Torbjörn Bäckström

Styrelseledamot

Född 1948. Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik. VD för Umecrine AB. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot sedan 2017. Chef för Neurosteroid-forskningscentret i Umeå och senior professor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 1 000 B-aktier via bolag.

Mark Atkinson

Styrelseledamot

Född 1961. PhD. Professor of Diabetes Research, Department of Pathology, Immunology and Laboratory Medicine, University of Florida, USA. American Diabetes Association Eminent Scholar for Diabetes Research. Director, UF Diabetes Institute, University of Florida. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot sedan 2018.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 16 750 B-aktier.

Karin Hehenberger

Styrelseledamot

Född 1972. M.D., Ph.D, Karolinska Institutet, post-doc vid Joslin research center, Harvard Medical School. Grundare och vd för Lyfebulb, ledamot i 3B Future Health Ventures Scientific Advisory board, styrelseledamot i AADI pharmaceuticals, styrelseledamot i Anacardio AB, styrelseledamot i Rolf Luft Foundation for Diabetes research, styrelseledamot i American Diabetes Association NY/NJ Community Board. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 10 000 B-aktier.

Karin Rosén

Styrelseledamot

Född 1967. M.D., Ph.D., Lunds universitet. Över tjugo års erfarenhet från ledande befattningar inom Global Clinical Development and US & Global Medical Affairs med Horizon Therapeutics, GlaxoSmithKline, Aimmune Therapeutics och Genentech, en del av Roche-gruppen. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Adjungerad styrelseledamot sedan mars 2023.

Innehav i Diamyd Medical den 31 december 2023: -

Ledande befattningshavare

Ulf Hannelius

Chief Executive Officer

Född 1975. Fil dr i molekylärbiologi från Karolinska Institutet, MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från affärsutveckling inom bioteknik- och medicinteknikindustrin samt akademiska forskning inom genetik och molekylärbiologi. Styrelseordförande i Diamyd Biomanufacturing AB, styrelseledamot i MainlyAI AB. Ulf Hannelius har arbetat för Diamyd Medical sedan 2015, varav sedan 2016 som VD.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 320 840 B-aktier. 83 340 TO3B, 83 340 TO4B.

Martina Widman

Chief Operating Officer

Född 1981. Civilingenjör från KTH, maskinlinjen med inriktning mot biomedicinsk teknik. Tidigare erfarenhet av klinisk verksamhet inom läkemedelsindustrin. Martina Widman har arbetat för Diamyd Medical sedan 2008.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 12 500 B-aktier.

Anna Styrud

Chief Financial Officer

Född 1961. Civilekonom från Uppsala universitet. Tidigare erfarenhet inkluderar finanschef på Vasakronan och olika positioner inom finansiering och redovisning inom fastighetsbranschen och verkstadsindustrin. Styrelseledamot i Diamyd Biomanufacturing AB. Anna Styrud har arbetat för Diamyd Medical sedan 2010.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 147 499 B-aktier. 10 000 TO3B, 10 000 TO4B.

Anton Lindqvist

Chief Scientific Officer

Född 1980. Civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Forskningserfarenhet från University of Pittsburgh, Uppsala universitet, KTH och Karolinska Institutet. Erfarenhet av att leda teknisk utveckling vid flera biotekniska bolag. Anton Lindqvist har arbetat för Diamyd Medical sedan 2013.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: -

Maja Johansson

Chief Operating Officer, Manufacturing Site

Född 1962. Fil dr i biokemi från Umeå universitet, docent i neuroendokrinologi. Tidigare erfarenhet från arbete inom bioteknikföretag. Styrelseledamot i Diamyd Biomanufacturing AB. Maja Johansson har arbetat för Diamyd Medical sedan 2020.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 3 333 B-aktier, 833 TO3B, 833 TO4B.

Christoph Nowak

Chief Medical and Business Officer

Född 1986. PhD i molekylär epidemiologi från Uppsala universitet, läkarexamen från University of Oxford (UK), diplomerad psykolog (Diplom-Psychologe) från Braunschweigs tekniska universitet (Tyskland). Tidigare erfarenhet inkluderar Assistant professor vid Karolinska Institutet och läkare vid Raigmore Hospital i Inverness (Skottland). Styrelseledamot i OncoZenge AB och Osher v'Chedvah AB. Konsult som medicinsk utvecklingschef åt Melius Pharma AB. Christoph Nowak har arbetat för Diamyd Medical sedan 2021.

Innehav i Diamyd Medical per 31 december 2023: 11 880 B-aktier. 2 970 TO3B, 2 970 TO4B. 796 B-aktier, 199 TO3B och 199 TO4B i en kapitalförsäkring.Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER