Styrelse

Erik Nerpin

Ordförande

Född 1961. Jur. kand., LL. M. Advokat. Driver egen verksamhet i Advokatfirman Nerpin AB. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2012. Styrelseordförande i Kancera AB och Blasieholmen Investment Group AB. Styrelseledamot i bland andra Effnetplattformen AB.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: 41 065 B-aktier.

Anders Essen-Möller

Styrelseledamot

Född 1941. MSc. Grundare till och VD åren 1996–2007 för Diamyd Medical. Oberoende i förhållande till Bolaget, är själv huvudägare. Styrelseordförande i Diamyd Medical under åren 2007-2015. Grundare av Synectics Medical AB som såldes till Medtronic, Inc. 1996. Styrelseordförande i NextCell Pharma AB.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: 2 556 223 A-aktier och 7 333 040 B-aktier. Essen-Möller innehar även 1 863 333 B-aktier genom en kapitalförsäkring.

Maria-Teresa Essen-Möller

Styrelseledamot

Född 1970. Civilekonom. VD för Health Solutions AB. OberoTidigare erfarenhet inkluderar Digital Marketing Manager på Sanofi och Account Director på Creuna. Styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2009.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: 63 998 B-aktier.

Torbjörn Bäckström

Styrelseledamot

Född 1948. Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik. VD för Umecrine AB. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot sedan april 2017. Chef för Neurosteroid-forskningscentret i Umeå och senior professor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: -

Mark Atkinson

Styrelseledamot

Född 1961. PhD. Professor of Diabetes Research, Department of Pathology, Immunology and Laboratory Medicine, University of Florida, USA . American Diabetes Association Eminent Scholar for Diabetes Research. Director, UF Diabetes Institute, University of Florida. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot sedan november 2018.

Innehav i Diamyd Medical per den 31 augusti 2019: -

Ledande befattningshavare

Ulf Hannelius

VD

Född 1975. Fil dr i molekylärbiologi från Karolinska Institutet, MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från affärsutveckling inom bioteknik- och medicinteknikindustrin samt akademiska forskning inom genetik och molekylärbiologi. Ulf Hannelius har arbetat för Diamyd sedan 2015, varav sedan 2016 som VD.

Innehav i Diamyd Medical per 31augusti 2019: 136 666 B-aktier.

Martina Widman

Chef för klinisk utveckling

Född 1981. Civilingenjör från KTH, maskinlinjen med inriktning mot biomedicinsk teknik. Tidigare erfarenhet av klinisk verksamhet inom läkemedelsindustrin. Martina Widman har arbetat för Diamyd Medical sedan 2008.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: 20 000 B-aktier.

Anna Styrud

CFO

Född 1961. Civilekonom från Uppsala universitet. Tidigare erfarenhet inkluderar finanschef på Vasakronan och olika positioner inom finansiering och redovisning inom fastighetsbranschen och verkstadsindustrin. Anna Styrud har arbetat för Diamyd Medical sedan 2010.

Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2019: 100 000 B-aktier.

Anton Lindqvist

Forskningschef

Född 1980. Civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Forskningserfarenhet från University of Pittsburgh, Uppsala universitet, KTH och Karolinska Institutet. Erfarenhet av att leda teknisk utveckling vid flera biotekniska bolag. Anton Lindqvist har arbetat för Diamyd Medical sedan 2013.

Innehav i Diamyd Medical per 31augusti 2019: -Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER