Rekombinant GAD-protein för preklinisk forskning

Diamyd Medical erbjuder direkt och kontinuerlig leverans av högkvalitativt GMP-tillverkat GAD65-protein, vilket kan användas för studier och terapiutveckling i preklinisk forskning. För möjligheter till applikationer i klinisk utveckling, kontakta oss via e-post, 

Produkter

  rhGAD65 (45-08029-01)

Pure concentrated protein in process buffer

  T-cell GAD65 (10-4508029-01)

Biologically compatible RPMI buffer with 1mg/ml HSA

Beställningsfrågor

 Beställningsformulär

T-cell GAD65 och rhGAD65 erbjuds endast för prekliniska forskningsändamål och får inte användas i människor. De batchnummer som anges nedan skickas som standard, men andra är tillgängliga på begäran (t ex rhGAD65-satser 10-65702-01, 45-11011).

Produkter *
Artikel mg (µl) Pris, USD Kvantitet (mg)
select
select
* = Obligatoriska fält.
Vänligen klicka på Skicka-knappen bara en gång.
Rekvisition krävs, 30 dagars betalningsvillkor.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER