Delårsrapport 3, 26 juni 2019

Bästa aktieägare och läsare

Nu i juni samlades över 15 000 företrädare inom diabetesfältet; från industrin, vården och akademin, i San Francisco när American Diabetes Association (ADA) för 79:e gången arrangerade Scientific Sessons. Konferensen markerade ett viktigt steg framåt för fältet och stärker också Diamyd Medical i missionen att bota typ 1-diabetes.

Strax innan ADA meddelade Diamyd Medical både kliniska och immunologiska resultat som stödjer Diamyd®s mekanistiska verkningssätt och långsiktiga effekt i nydiagnostiserade patienter. De sju patienter som följts i 30 månader i DIAGNODE-1-studien var i partiell remission, med välkontrollerade blodsockernivåer och lågt insulinbehov. Tre av dessa patienter hade också fått en fjärde injektion, en så kallad booster, vid månad 32. Intressant nog såg vi också ökad egen insulinproduktion mellan månaderna 32 och 37 hos dessa patienter! Resultaten har tagits emot med stort intresse under partnersamtal och visar potentialen för intralymfatiska injektioner av Diamyd®, att inte bara sakta ner utan också att faktiskt vända sjukdomsförloppet på ett säkert och specifikt sätt.

Med dessa lovande resultat kan jag glatt notera framsteg inom diabetesforskningen som presenterades av andra organisationer under ADA. Särskilt viktigt för typ 1-diabetesfältet var resultat från en förebyggande studie som presenterades av forskningsnätverket TrialNet, vilka visar att en tvåveckors immunosuppressiv terapi med en anti-CD3 monoklonal antikropp kan fördröja tiden för diagnos för personer med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes med cirka två år. Även om behandling med anti-CD3 är förknippat med biverkningar och kräver sjukhusvistelse, stöder de positiva resultaten begreppet immunterapi vid typ 1-diabetes. Detta återspeglar i sin tur mycket positivt på det arbete som Diamyd Medical bedriver. Antigen-specifik immunterapi för typ 1-diabetes har högsta prioritet. Jag uppmuntras också av det faktum att en session var vikt till autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) vilken lyfte fram det akuta behovet av sjukdomsmodifierande terapier för denna stora och ofta feldiagnostiserade patientgrupp. Definierad som autoimmunitet mot antigenet GAD, representerar autoimmun diabetes hos vuxna en indikation som passar mycket bra med GAD-specifik immunterapi. Forskare är intresserade, Big Pharma är intresserade. Här finns det stor potential för Diamyd®!

Förutom de framsteg som gjorts med Diamyd®, går Remygen®-programmet bra. Nyligen godkände Läkemedelsverket en ändring i den pågående ReGenerate-1-studien i Uppsala att lägga till en behandlingsarm som kombinerar vår läkemedelskandidat Remygen® med det receptormodulerande läkemedlet Alprazolam. Detta ger oss möjlighet att inte bara utvärdera två olika doser av Remygen® utan även kunna utvärdera kombinationen med receptormodulatorer, som prekliniska studier har visat ytterligare kunna förbättra GABAs effekt av betacellregenerering och immunmodulering.

I maj nådde Diamyd Medical en betydande milstolpe för verksamheten när DIAGNODE-2 rapporterades fullrekryterad. Nu arbetar vi med regulatoriska aktiviteter för att förbereda och lägga grunden för ett potentiellt tidigare marknadsgodkännande för Diamyd®. Parallellt med detta fortskrider partnerdiskussionerna väl. Våra positiva framsteg gör mig övertygad om att vi kommer att hitta en partner som har det kunnande, de resurser och det engagemang som krävs för att tillsammans med oss bygga och genomföra den bästa möjliga strategin för Diamyd®.

Stockholm den 26 juni 2019
Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB (publ)


Resultaten har tagits emot med stort intresse under partnersamtal och visar potentialen för intralymfatiska injektioner av Diamyd®.
Ulf Hannelius, VD