Professor Mark Atkinson, Ordförande
 University of Florida, Gainesville, Florida, USA. Department of Pathology, Immunology and Laboratory Medicine

Professor i diabetesforskning. Professor Atkinson ingick i den första forskargruppen som identifierade värdet av att mäta immunsvar mot GAD hos personer med typ 1-diabetes. Professor Atkinsons forskning inriktar sig på att förstå immunologiska mekanismer vid diabetes, med det primära målet att utveckla en effektiv metod att förebygga och vända sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes. Professor Atkinson har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1997, samt är styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2018.

Professor Daniel Kaufman
 UCLA School of Medicine, Los Angeles, California, USA. Department of Molecular and Medical Pharmacology

Professor i molekylär och medicinsk farmakologi. Professor Kaufmans forskning är inriktad på autoimmunitet, i synnerhet vid typ 1-diabetes (T1D), och dess sjukdomsmekanismer och på att i musmodeller utveckla nya behandlingar som kan överföras till klinisk användning. Dr. Kaufmans labb har bidragit till utvecklingen av några av de GAD- och GABA-baserade diagnostiska test och behandlingar som idag används eller utvärderas i kliniska försök. Professor Kaufman och hans labb har visat att immunceller har receptorer för GABA och att aktivering av dessa receptorer kan förhindra T1D, MS, reumatoid artrit såväl som inflammation vid typ 2-diabetes. Professor Kaufman och andra har också visat att aktivering av GABA-receptorer på de insulinproducerande betacellerna kan främja överlevnad och reproduktion av betaceller. Professor Kaufman har varit medlem av Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1996.

Professor Åke Lernmark
 Lunds universitet/CRC, Malmö, Institutionen för kliniska vetenskaper

Som professor i Experimentell Diabetesforskning har Åke Lernmark fokuserat sin forskning på diabetes och på ett tidigt stadium identifierat antigenet som senare visat sig vara GAD. Han och hans kollegor var de första som klonade GAD65 från mänskliga celler med biokemiska metoder och var därmed de första som definierade antikroppar mot GAD65 hos patienter med typ 1-diabetes. Professor Lernmark var den första att använda molekylära metoder för att identifiera HLA-gener som är nödvändiga för att utveckla typ 1-diabetes. Professor Lernmark har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 1996.

Professor David Leslie
 Royal London and St. Bartholomew's School of Medicine, University of London, UK

Professor i diabetes och autoimmunitet. Professor Leslie har varit chef för British Diabetic Twin Study sedan 1982, världens största tvillingstudie i sitt slag, och huvudforskare i European Action LADA-konsortiet. Genom att studera tvillingar har professor Leslie kunnat visa möjligheterna att kunna förutsäga och förebygga autoimmun diabetes. Professor Leslie har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 1999

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER