Professor Mark Atkinson
 University of Florida, Gainesville, Florida, USA. Department of Pathology, Immunology and Laboratory Medicine

Professor i diabetesforskning. Professor Atkinson ingick i den första forskargruppen som identifierade värdet av att mäta immunsvar mot GAD hos personer med typ 1-diabetes. Professor Atkinsons forskning inriktar sig på att förstå immunologiska mekanismer vid diabetes, med det primära målet att utveckla en effektiv metod att förebygga och vända sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes. Professor Atkinson har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1997, samt är styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 2018.

Professor Bryndis Birnir
 Uppsala universitet, Uppsala, Sverige Department of Neuroscience

Professor i Molekylär fysiologi och neurovetenskap vid Uppsala universitet. Professor Birnirs forskning är inriktad på GABA-signalering och samspelet mellan den extracellulära signalmolekylen GABA och högaffinitets-GABA-A-receptorer. Studerandet av hur dessa molekyler påverkar utsöndringen av metabola hormoner, cellulär aktivering och immunmodulering visar hur processer är avgörande för många metabola och inflammatoriska sjukdomar såsom diabetes. Professor Birnir har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 2013.

Professor Daniel Kaufman
 UCLA School of Medicine, Los Angeles, California, USA. Department of Molecular and Medical Pharmacology

Professor i molekylär och medicinsk farmakologi. Professor Kaufmans forskning är inriktad på autoimmunitet, i synnerhet vid typ 1-diabetes (T1D), och dess sjukdomsmekanismer och på att i musmodeller utveckla nya behandlingar som kan överföras till klinisk användning. Dr. Kaufmans labb har bidragit till utvecklingen av några av de GAD- och GABA-baserade diagnostiska test och behandlingar som idag används eller utvärderas i kliniska försök. Professor Kaufman och hans labb har visat att immunceller har receptorer för GABA och att aktivering av dessa receptorer kan förhindra T1D, MS, reumatoid artrit såväl som inflammation vid typ 2-diabetes. Professor Kaufman och andra har också visat att aktivering av GABA-receptorer på de insulinproducerande betacellerna kan främja överlevnad och reproduktion av betaceller. Professor Kaufman har varit medlem av Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1996.

Professor Lars Klareskog
 Karolinska universitetssjukhuset /Karolinska Institutet, Stockholm, Centrum för Molekylär Medicin

Professor i reumatologi och chef för reumatologiska forskningslaboratoriet. Professor Klareskogs forskning är inriktad på ursprunget och behandlingen av autoimmuna störningar. Professor Klareskog har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1996.

Professor Åke Lernmark
 Lunds universitet/CRC, Malmö, Institutionen för kliniska vetenskaper

Som professor i Experimentell Diabetesforskning har Åke Lernmark fokuserat sin forskning på diabetes och på ett tidigt stadium identifierat antigenet som senare visat sig vara GAD. Han och hans kollegor var de första som klonade GAD65 från mänskliga celler med biokemiska metoder och var därmed de första som definierade antikroppar mot GAD65 hos patienter med typ 1-diabetes. Professor Lernmark var den första att använda molekylära metoder för att identifiera HLA-gener som är nödvändiga för att utveckla typ 1-diabetes. Professor Lernmark har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 1996.

Professor David Leslie
 Royal London and St. Bartholomew's School of Medicine, University of London, UK

Professor i diabetes och autoimmunitet. Professor Leslie har varit chef för British Diabetic Twin Study sedan 1982, världens största tvillingstudie i sitt slag, och huvudforskare i European Action LADA-konsortiet. Genom att studera tvillingar har professor Leslie kunnat visa möjligheterna att kunna förutsäga och förebygga autoimmun diabetes. Professor Leslie har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 1999

Dr. Brooke Ligon
 Mitokine Bioscience LLC, Hancock, Maine, USA

Dr. Ligon fick sin medicinska examen från University of Arkansas for Medical Sciences i USA. Hon utbildade sig som neurolog vid Tufts Medical Center i Boston och slutförde också sin Ph.D. i neurovetenskap där. Dr. Ligon har tillägnat sin forskningskarriär till att visa på den avgörande roll GABA spelar för att upprätthålla blodsockerkontroll. Hennes forskning inom diabetes har visat att återställande av GABA är avgörande för att regenerera betaceller, eliminera immunpatologin och återställa långsiktig hälsa. Dr. Ligon har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 2013.

Professor Bart O. Roep
 Leiden University Medical Center, Leiden, Nederländerna

Professor i medicin och Director of the Division of Autoimmune Diseases. Professor Roep har fokuserat sin forskning på autoreaktiva T-cellers betydelse i diabetes genom att utvärdera humana cellulära immunsvar, autoantigen och avstötning av transplanterade ö-celler. Han är också framstående inom design och immunologisk utvärdering av immunointerventionsstrategier vid klinisk typ 1-diabetes. Professor Roep har varit medlem i vetenskapliga rådet sedan 2006.

Professor Allan J. Tobin
 UCLA School of Medicine, Los Angeles, California, USA. Department of Integrative Biology and Physiology

Managing Director för MRSSI Inc. MRSSI är rådgivare till High Q Foundation och CHDI, organisationer som arbetar för att hitta behandlingar för Huntingtons sjukdom. Scientific Director Emeritus vid The Hereditary Disease Foundation, som organiserade identifieringen av genen som orsakar Huntingtons sjukdom. Professor Tobin har specialiserat sig på användningen av molekylära metoder för syntes, funktion och nedbrytning av GABA, som fungerar som den huvudsakliga hämmande signalen i hjärnan och i bukspottkörteln. Professor Tobin har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 1996.

Professor Qinghua Wang
 Toronto University, Toronto, Canada. Department of Physiology and Medicine

Professor Wang är Distinguished Professor vid Department of Endocrinology and Metabolism, Huashan Hospital, och Deputy Director vid Institute of Diabetes Research, Fudan University. Professor Wang är även Senior Scientist vid Keenan Research Center vid Li Ka Shing Knowledge Institute vid St. Michael's Hospital i Toronto samt Staff Scientist vid Division of Endocrinology and Metabolism, St. Michael's Hospital. Professor Wang och kollegor var de första att visa att GABA har dubbla funktioner, beta- cellsreplikering och inflammationsdämpning, och visade att GABA-behandling förebyggde och delvis vände typ 1-diabetes hos möss. Professor Wang har varit medlem i det vetenskapliga rådet sedan 2013.

Dr Carani B Sanjeevi
 Karolinska institutet, Stockholm. Institutionen för medicin.

Dr. Sanjeevi leder forskargruppen "Diabetesimmunologi" vid Centrum för molekylärmedicin på Karolinska universitetssjukhuset. Dr. Sanjeevi är även Senior Adviser vid Karolinska institutet Innovation AB. Dr Sanjeevis forskning fokuserar på att utveckla nya biomarkörer för tidig identifiering av autoimmun diabetes såsom vid moder-foster interaktion. Dr. Sanjeevi har varit medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 2015.

Dr. Michael Alvarsson
 Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm. Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes

Michael Alvarsson är överläkare och klinikchef på Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset och docent på Karolinska Institutet där han bedriver klinisk diabetesforskning på Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi. Doktor Alvarsson har lång erfarenhet från kliniska studier inom typ 2-diabetes som huvudprövare för ett stort antal multinationella kliniska studier. Dr Alvarssons kliniska inriktning inkluderar FFA-behandling av typ 2-diabetes, diabetisk neuropati och behandling av kardiovaskulära riskfaktorer vid diabetes. Hans forskning innefattar patogenes av typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom i typ 1-diabetes. Dr Alvarsson har varit medlem av Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 2016.

Professor Daniel E. Furst
 University of California (UCLA) Medical Center, Los Angeles, USA

Daniel E. Furst är den första Carl M. Pearson-professorn i medicin vid University of California, Los Angeles (UCLA), Medical Center. Dr. Furst fick sin MD från Johns Hopkins University. Han har varit medansvarig för American College of Rheumatologys (ACR) rekommendationer för användning av icke-biologiska och biologiska behandlingar av reumatoid artrit. Dr. Furst har publicerat mer än 800 artiklar och 15 böcker, inklusive mer än 430 forskningsartiklar. Dr. Fursts forskningsområden innefattar klinisk farmakologi avseende anti-reumatiska läkemedel samt patofysiologi och behandling av systemisk skleros. Professor Furst har varit medlem av Diamyd Medicals vetenskapliga råd sedan 2016.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER