Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
23 juni 2021
Delårsrapport III 20/21
25 mars 2021
Delårsrapport II 20/21
20 januari 2021
Delårsrapport I 20/21

Finansiell kalender

  
13 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2020/2021
2 december 2021
Årsstämma 2020/2021

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER