Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
24 januari 2024
Delårsrapport I 23/24

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER