Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 december.
Finansiella Rapporter 
27 mars 2019
Delårsrapport II 18/19
23 januari 2019
Delårsrapport I 18/19

Finansiell kalender

  
26 juni 2019
Delårsrapport 3 2018/2019
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019