Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
10 november 2022
Årsredovisning 21/22
5 oktober 2022
Bokslutskommuniké 21/22
22 juni 2022
Delårsrapport III 21/22
30 mars 2022
Delårsrapport II 21/22
26 januari 2022
Delårsrapport I 21/22

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER