Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
26 januari 2022
Delårsrapport I 21/22

Finansiell kalender

  
26 januari 2022
Delårsrapport 1 2021/2022
30 mars 2022
Delårsrapport 2 2021/2022
22 juni 2022
Delårsrapport 3 2021/2022
5 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2021/2022

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER