Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
22 juni 2022
Delårsrapport III 21/22
30 mars 2022
Delårsrapport II 21/22
26 januari 2022
Delårsrapport I 21/22

Finansiell kalender

  
5 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2021/2022
10 november 2022
Årsredovisning 2021/2022
1 december 2022
Årsstämma 2021/2022

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER