DIAMYD® OCH REMYGEN® I KLINISKA STUDIER

 

Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi med syfte att stoppa immunsystemets angrepp på betacellerna vid autoimmun diabetes, utvärderas i fas IIb-studien DIAGNODE-2.

Remygen®, en regenerativ och immunomodulerande terapi som syftar till att stimulera återväxten av betaceller hos patienter med autoimmun diabetes, utvärderas i fas I/II-studien ReGenerate-1.

INTRALYMFATISK ADMINISTRATION MED DIAMYD®

DIAGNODE-2
Huvudprövare
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings Universitet, Sverige

En dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk studie, där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med D-vitamin. Studiens syfte är att utvärdera patienternas egen, kvarvarande förmåga att bilda insulin. Studien genomförs i fyra länder: Sverige, Spanien, Nederländerna och Tjeckien.


DIAGNODE-1
Huvudprövare
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings Universitet, Sverige

En öppen prövarinitierad klinisk studie där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel i kombination med D-vitamin. Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av kombinationsbehandlingen samt att utvärdera hur behandlingen påverkar immunsystemet och patienternas egen förmåga att bilda insulin.


REMYGEN® OCH GABA/DIAMYD®

ReGenerate-1
Huvudprövare
Professor Per-Ola Carlsson
  Uppsala Universitet, Sverige

En öppen, prövarinitierad klinisk studie med Remygen®. Studiens huvudsyfte är att i en mindre doseskaleringsdel utvärdera säkerheten, samt vidare utvärdera förmågan att återbilda insulinproducerande cellerna med hjälp av Remygen®.


ANDRA STUDIER MED DIAMYD®

DiAPREV-IT 2
PRINCIPAL INVESTIGATOR
Dr. Helena Elding Larsson
 Lunds Universitet, Sverige

En placebokontrollerad prövarinitierad klinisk studie där Diamyd® ges subkutant och testas i kombination med D-vitamin i barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes. Studiens syfte är att utvärdera om Diamyd® kan fördröja eller förhindra att deltagarna insjuknar i typ 1-diabetes.


 

GOD SÄKERHETSPROFIL

Diamyd® har prövats i kliniska studier med fler än 1 000 patienter och har visat en god säkerhetsprofil

 

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER