Anmälningstiden har löpt ut / The registration period has expired

Anmälningsformulär

 
Namn: *
Person/Org.nummer *
Adress
Telefon
Postnr.
E-post
Ort
Aktieinnehav

Fullmakt för ombud eller ställföreträdande
Vänligen kryssa i rutan ovan om ni önskar deltaga som ombud.
Observera att också anmälan om deltagande i stämman måste skickas in även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Fullmakt i original, kopia av registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör vara Diamyd Medical tillhanda i god tid före stämman och sändas till adress Box 7349, SE-103 90 Stockholm.
Ladda hem fullmakt här
 
Ev. meddelande
   
* = obligatoriskt / required