14 november 2019   Sweden
Akademiska sjukhuset skriver om den prövarinitierade studien ReGenerate-1

Akademiska sjukhuset i Uppsala skriver om den prövarinitierade kliniska studien ReGenerate-1, där Diamyd Medicals tablettbaserade prövningsläkemedel Remygen® ges till deltagande patienter. I studien prövas om gammaaminosmörsyra (GABA), en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan, kan återskapa den egna insulinproduktionen och bli ett nytt läkemedel.

Forskningen uppmärksammas med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

Läs pressmeddelandet från Akedemiska sjukhuset

Information som presenteras här är inte pressmeddelanden och kan innehålla utdrag ur och länkar till externt publicerat innehåll. Diamyd Medical ansvarar inte för externt publicerat innehåll.

Följ oss

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER