November 14, 2019   Sweden
Akademiska sjukhuset skriver om den prövarinitierade studien ReGenerate-1

Akademiska sjukhuset i Uppsala skriver om den prövarinitierade kliniska studien ReGenerate-1, där Diamyd Medicals tablettbaserade prövningsläkemedel Remygen® ges till deltagande patienter. I studien prövas om gammaaminosmörsyra (GABA), en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan, kan återskapa den egna insulinproduktionen och bli ett nytt läkemedel.

Forskningen uppmärksammas med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

Läs pressmeddelandet från Akedemiska sjukhuset

Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Follow Us

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS