Diamyd Medical når överenskommelse för flytt av tillverkning

Diamyd Medical och Protein Sciences Corporation (PSC) ingår ett avtal som ändrar affärsförhållandet såtillvida att PSC fortsätter att stödja Diamyd Medical i dess utveckling av ett diabetesvaccin men inte längre kommer att vara dess kontraktstillverkare. Avtalet underlättar flytten av tillverkningsprocessen av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i diabetesvaccinet Diamyd®, till en ny tillverkare för framtida förväntad kommersiell tillverkning. PSC bistår Diamyd Medical med 5 miljoner USDi kontant betalning samt med visst material och  upp till 150 timmar teknisk assistans i överförandet av processen. Avtalet har slutits mot bakgrund av tillkännagivandet av Diamyd Medical i oktober 2019 om att PSC informerat Diamyd Medical om att PSC inte kunde uppfylla Diamyd Medicals tillverkningsbehov för kommersiell leverans. Betalningen kommer att ske under det första kvartalet 2020.

- Avtalet ger oss möjligheten att ytterligare stärka vår tillverkningsprocess av GAD, en av kärntillgångarna i Diamyd Medical, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. GAD är ett av de viktigaste antigenerna i typ 1-diabetes och det antigen som definierar autoimmunitet hos de patienter som har en autoimmun form av typ 2-diabetes. Den adresserabara marknaden för en GAD-specifik immunterapi som Diamyd® är därför

betydande och växande och vi är nu redo att flytta vår tillverkningsprocess för att tillgodose den förväntade efterfrågan.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt signifikant effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Resultat från Bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes, förväntas kunna presenteras under det tredje kvartalet 2020. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 18:30.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER