13 november 2023   Sweden
Diamyd Medical uppmärksammar Världsdiabetesdagen
Vd Ulf Hannelius gästar Erik Penser Bank i samband med Världsdiabetesdagen den 14 november. Samtalet kretsar kring typ 1-diabetes och den precisionsmedicinska fas III-studien DIAGNODE-3, som rekryterar patienter i USA och Europa.
Information som presenteras här är inte pressmeddelanden och kan innehålla utdrag ur och länkar till externt publicerat innehåll. Diamyd Medical ansvarar inte för externt publicerat innehåll.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER