Diamyd Medical ingår partnerskap med JDRF för fas 3-studien DIAGNODE-3 i typ 1-diabetes

Diamyd Medical och JDRF, den ledande globala organisationen för forskning och opinionsbildning inom typ 1-diabetes, har ingått ett fyraårigt forsknings- och utvecklingssamarbete, inklusive finansiering om 5 miljoner USD till Diamyd Medical, för att stödja den pågående fas 3-studien med den precisionsmedicinska antigenspecifika immunoterapin Diamyd®. Finansieringen kommer att ske via JDRF:s Industry Discovery & Development Partnerships-program som fokuserar på kommersialisering av terapier och hjälpmedel för behandling, bot och förebyggande av typ 1-diabetes och dess komplikationer.

- Vi kan inte få en bättre partner än JDRF när vi nu fokuserar på snabb utveckling av vår antigenspecifika immunoterapi mot marknaden, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Vi förväntar oss att samarbetet ytterligare snabbar upp patientrekrytertingen till denna internationella studie och stärker våra kommersiella förberedelser.

- JDRF är dedikerat till att stödja och främja sjukdomsmodifierande terapier för att fördröja och reversera typ 1-diabetes, säger Sanjoy Dutta, Ph.D., chief scientific officer på JDRF. Vi är entusiastiska över Diamyd Medicals banbrytande fas 3-studie och dess potentiella framsteg inom bevarande av insulinproduktion för personer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes.

- JDRF har spelat en avgörande roll i många av de senaste terapierna och hjäpmedlen som godkänts inom typ 1-diabetes, säger Mark Atkinson, Ph.D., chef för Diabetes Institute vid University of Florida och styrelseledamot i Diamyd Medical. JDRF:s åtagande i detta fas 3-program är en validering av det vetenskapliga och kliniska värdet av den antigenspecifika immunoterapin Diamyd. Det betonar också vikten av att göra sjukdomsmodifierande terapier tillgängliga för alla som drabbats av denna sjukdom.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och förebereds att starta rekrytering av patienter i USA i sommar. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om JDRF
JDRF:s uppdrag är att påskynda livsförändrande genombrott för att bota, förebygga och behandla typ 1-diabetes och dess komplikationer. För att åstadkomma detta har JDRF investerat mer än 2,5 miljarder dollar i forskningsfinansiering sedan starten. JDRF är en organisation byggd på en modell där människor ansluter sig lokalt och  samarbetar för att uppnå effektiva och breda insamlingsresultat och förenas nationellt för att samla resurser, passion och energi. JDRF samarbetar med akademiska institutioner, beslutsfattare och företags- och branschpartners för att utveckla och leverera en pipeline av innovativa terapier till människor som lever med typ 1-diabetes. Organisationen med  personal och volontärer i hela USA samt fem internationella medlemsförbund är dedikerade i sitt samhällsengagemang och vision om en värld utan typ 1-diabetes. För mer information, se jdrf.org eller följ på Twitter @JDRF), Facebook (@myjdrf) och Instagram (@jdrfhq).

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är ett autoimmunt tillstånd som gör att bukspottkörteln producerar mycket lite eller inget insulin alls. Detta leder till beroende av insulinbehandling och risk för kort- eller långsiktiga komplikationer, vilket kan inkludera toppar och dalar i blodsockret, skador på njurar, ögon, nerver och hjärta; och till döden om sjukdomen lämnas obehandlad. Globalt påverkar det nästan 9 miljoner människor. Många tror att typ 1-diabetes bara diagnostiseras i barndomen och tonåren, men diagnos i vuxen ålder är vanligt och står för nästan 50 % av alla typ 1-diabetetes-diagnoser. Uppkomsten av typ 1-diabetes har inget att göra med kost eller livsstil. Även om dess orsaker ännu inte är helt förstådda, tror forskare att både genetiska faktorer och miljöfaktorer är inblandade. Det finns för närvarande inget botemedel mot typ 1-diabetes.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl 14.00 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER