Australien beviljar som första region Diamyd Medical ett breddande av patent för intralymfatisk injektion av antigener vid autoimmun diabetes

Patentet täcker intralymfatisk injektion av betacellsantigener inklusive insulin för behandling och förebyggande av autoimmun diabetes. Godkännandet är en utökning av den patentansökan som tidigare godkänts i Australien avseende intralymfatisk injektion av GAD, den aktiva komponenten i diabetesvaccinet Diamyd® som Diamyd Medical utvecklar för typ 1-diabetes och Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).

De beviljade patentkraven inkluderar intralymfatisk administrering av ett flertal betacellsantigener valda från gruppen av de vanligaste autoantigenen i typ 1-diabetes, bland andra insulin, proinsulin och preproinsulin. Patentkraven täcker användningen av antigenerna för behandling och förebyggande av autoimmun diabetes inklusive typ 1-diabetes och LADA.

Patent på intralymfatisk administrering av GAD för att behandla och förebygga autoimmun diabetes har sedan tidigare godkänts i Europa, Japan, Ryssland, Australien och Israel med ytterligare länder under behandling. Australien är den första regionen som godkänner intralymfatisk administrering av ytterligare betacellsantigener för behandling och förebyggande av autoimmun diabetes.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie pågår. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2021 kl 08.45 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER