Diamyd Medical investerar i MainlyAI

Diamyd Medicals investering ger 20% ägande och styrelseplats i MainlyAI AB. Investeringen som uppgår till 1,2 miljoner SEK kommer att underlätta MainlyAIs strategiska fokus på att tillämpa artificiell intelligens, där det första projektet behandlar hållbar produktion inom läkemedelssektorn.

Som meddelades i december 2020 är Diamyd Medical och MainlyAI tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) engagerade i ett VINNOVA-finansierat projekt för att utforma, testa och bygga en struktur för hållbar produktion med hjälp av artificiell intelligens (AI) för Diamyd Medicals produktionsanläggning i Umeå.

Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical, kommer efter investeringen att ingå i MainlyAIs styrelse.

Om MainlyAI
MainlyAI AB  är ett forsknings- och teknikbaserat företag inriktat på att hjälpa verksamheter till mer hållbarhet genom artificiell intelligens. Företaget möjliggör delning av data och kunnande mellan företag och andra verksamheter på ett säkert och integritetsbevarande sätt, vilket påskyndar och demokratiserar införande av AI-teknik. MainlyAIs medtod bygger på en  ”platform-as-a-service” (plattform-som-tjänst),  baserad på toppmoderna AI-teknologier som ger beslutstöd, trendanalys, automatisering och andra tjänster som underlättar införandet av AI-teknik för företag och forskning.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl 08.45 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER