• image

  Fas 3-studien DIAGNODE-3

  och andra pågående studier

 • image

  Utvecklar precisionsläkemedel

  mot typ 1-diabetes

 • image

  Intralymfatisk immunoterapi

  med Diamyd®

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämma

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2023 kl.10:00.

 

Kalender

 Dates for financial information and other events
Data pager
Data pager
12
2 oktober − 6 oktober 2023
EASD 2023
9 oktober 2023
Aktiedagen i Lund
10 oktober 2023
Extra bolagsstämma
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2022/2023
18 oktober − 21 oktober 2023
ISPAD 2023
25 oktober − 26 oktober 2023
BioStock Life Science Summit 2023

Jag är mycket glad att kunna meddela att alla åtta europeiska länder där DIAGNODE-3 pågår har randomiserat patienter till studien och vi hoppas kunna starta studien i USA inom kort.

image Ulf Hannelius
VD, Diamyd Medical AB
VD-ord, Delårsrapport 3 22/23
En anläggning för tillverkning av biologiska produkter inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i prövningsläkemedlet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi som för närvarande är i sent stadium av klinisk utveckling.

Diamyd Medical har valt Cytivas FlexFactory, en konfigurerbar såkallad ”single-use” plattform, för tillverkningsprocessen som är baserad på baculovirus med expression i insektsceller.

Bolaget

Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes
Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: DMYD B)


Läs mer

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER