• darkblurbg

    Utvecklar precisionsläkemedel

    mot typ 1-diabetes

  • darkblurbg

    Intralymfatisk immunoterapi

    med Diamyd®

Available positions at Diamyd Medical

We welcome candidates with relevant experience to join our entrepreneurial and collaborative team.

 

Kalender

 Dates for financial information and other events
9 januari − 12 januari 2023
BIO Partnering at JPM
9-12 januari, 2023, San Francisco, CA
25 januari 2023
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2022/2023
27 februari − 1 mars 2023
6th Antigen-Specific Immune Tolerance Summit
5 april 2023
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2022/2023
28 juni 2023
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2022/2023
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2022/2023

Vi är på väg att genomgripande förändra hur autoimmun diabetes ska behandlas. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® riktar sig till individer som bär på en specifik gentyp som finns hos upp till 40% av alla som lider av eller löper risk för autoimmun diabetes, ett skolboksexempel på precisionsmedicin. Detta är en stor upptäckt och ett paradigmskifte inom fältet.

Ulf Hannelius
VD, Diamyd Medical AB
VD-ord, Årsredovisning 21/22

Bolaget

Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes
Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: DMYD B)


Läs mer

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER