• image

  Fas 3-studien DIAGNODE-3

  och andra pågående studier

 • image

  Utvecklar precisionsläkemedel

  mot typ 1-diabetes

 • image

  Intralymfatisk immunoterapi

  med Diamyd®

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämma

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl.10:00.

 

Bolagspresentation

 13 april 2023

Tack vare JDRF:s mycket stora nätverk, starka varumärke och finansiella stöd stärker samarbetet avsevärt våra förberedelser för marknad och påskyndar ytterligare patientrekryteringen för fas-3 studien DIAGNODE-3.

Ulf Hannelius
VD, Diamyd Medical AB
VD-ord, Delårsrapport 2 22/23

Kalender

 Dates for financial information and other events
2 juni − 8 juni 2023
BIO International Convention
13 juni 2023
Aktiespararnas Småbolagsdagar
23 juni − 26 juni 2023
ADA 83rd Scientific Sessions
26 juni 2023
Extra bolagsstämma
28 juni 2023
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2022/2023
11 oktober 2023
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2022/2023

Bolaget

Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes
Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: DMYD B)


Läs mer

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER