• image

  Fas 3-studien DIAGNODE-3

  och andra pågående studier

 • image

  Utvecklar precisionsläkemedel

  mot typ 1-diabetes

 • image

  Intralymfatisk immunoterapi

  med Diamyd®

Bolagspresentation

 16 november 2023

Vår marknadsgrundande studie DIAGNODE-3 och industripartnerskapet med JDRF, den främsta patientföreningen för typ 1-diabetes i USA och ledande finansiär av forskning inom området, utgör hjärtat i vår utveckling.

image Ulf Hannelius
VD, Diamyd Medical AB
VD-ord, Årsredovisning 22/23

Kalender

 Dates for financial information and other events
24 januari 2024
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2023/2024
27 mars 2024
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2023/2024
26 juni 2024
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2023/2024
9 oktober 2024
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2023/2024

The Story of Diamyd Medical

Företagets grundare Anders Essen-Möller berättar historien bakom företagets grundande och hans kall att stoppa typ 1-diabetes. I filmen medverkar också styrelseledamot Karin Hehenberger, som belyser patientens perspektiv och styrelseledamot Dr Mark Atkinson som talar om betydelsen av enzymet GAD vid typ 1-diabetes.

“ If it was not for the hundreds of clinical sites and their personnel, investigators, patients, investors, not to mention the fantastic entrepreneurial, yet diligent, Diamyd team - this current transformational precision therapy for autoimmune diabetes based on genetics, should probably still remain undiscovered.
How can I thank you all ? "

- Anders Essen-Möller, Styrelseordförande i Diamyd Medical.
En anläggning för tillverkning av biologiska produkter inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i prövningsläkemedlet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi som för närvarande är i sent stadium av klinisk utveckling.

Diamyd Medical har valt Cytivas FlexFactory, en konfigurerbar så kallad ”single-use”-plattform, för tillverkningsprocessen som är baserad på baculovirus med expression i insektsceller.

Bolaget

Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes
Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: DMYD B)


Läs mer
 • Diabetes

  10-20% av de över 463 miljoner som lever med diabetes drabbas av den autoimmuna formen av sjukdomen, där immunsystemet förstör de insulinproducerande cellerna. Bevarandet av den insulinproducerande förmågan kan minska risken för komplikationer hos patienter med autoimmun diabetes med 60-80%.

 • Produkter

  Den antigenspecifika immunterapin Diamyd® och den regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen® är två nya sjukdomsmodifierande läkemedel i klinisk utvecklingsfas, som syftar till att bevara och regenerera patientens egen insulinproduktion.

 • Kliniska Studier

  Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd® för att bevara den insulinproducerande förmågan vid typ 1-diabetes verifieras i den precisionsmedicinska fas III-studien DIAGNODE-3. En boosterregim med Diamyd® utvärderas i fas II-studien DIAGNODE-B.

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER