Teckningsoptioner TO1 B

Nyttjandeperiod: 1 november – 30 november 2018.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 B äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie till en kurs om 4,55 SEK per aktie.
Observera att teckningsoptionerna förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 30 november 2018, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 28 november 2018.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före fredagen den 30 november 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1 B, se prospektet, sidorna 70-77.

Dokument att ladda ner

Infomationsfolder om lösen av teckningsoptioner

Anmälningssedel

Pressmeddelande den 1 november 2018

Årsredovisning

  25 oktober, 2018