Dr Karin Rosén till Diamyd Medicals styrelse

Diamyd Medical meddelar idag att Karin Rosén, MD, PhD, San Francisco, kommer att tillträda som adjungerad ledamot och föreslås för val till styrelsen vid nästa bolagsstämma. Karin Rosén har djup erfarenhet från bioteknikindustrin med mer än två decennier i ledande befattningar inom global clinical development och global medical affairs under sin tid inom Horizon Therapeutics, GSK (GlaxoSmithKline), Aimmune Therapeutics och Genentech, en medlem av Roche-gruppen.

- Vi är glada över att välkomna Karin Rosén till Diamyd Medical under denna tid av framåtriktade förändringar för vårt bolag, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Karin Roséns omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering som spänner över en mängd olika indikationer såsom immunologi, onkologi, luftvägs- och infektionssjukdomar,  kommer att vara ovärderlig för Diamyd Medical.

- Karin Roséns imponerande meritlista i att utveckla och lansera nya terapier samt hennes strategiska insikter om kommersialisering i USA gör henne till ett starkt tillskott till vår styrelse och  Diamyd Medical, säger Erik Nerpin, styrelseordförande för Diamyd Medical. Vi ser mycket fram emot Karin Roséns bidrag inom kommersiella förberedelser, partnerdiskussioner och Diamyd Medicals fortsatta expansion.

- Den antigenspecifika immunterapin Diamyd utgör ett potentiellt vetenskapligt och terapeutiskt paradigmskifte för området typ 1-diabetes, säger Karin Rosén. Jag är imponerad av vad Diamyd Medical har åstadkommit hittills och jag är verkligen hedrad och glad över att få vara en del av denna resa.

Karin Rosén är en erfaren ledare inom lifescience med över tjugo års erfarenhet inom klinisk forskning och utveckling. Hon har framgångsrikt lanserat flera nya läkemedel i USA och globalt. På Horizon Therapeutics (uppköpt av Amgen) innehade Karin Rosén dubbla roller som Chief Scientific Officer och Executive Vice President of R&D där hon ledde forskning och utveckling av biologiska läkemedel inom områdena autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, inklusive övervakning av regulatoriska ansökningsstrategier, efter att tidigare ha tjänstgjort som senior vice president, U.S. Medical Affairs på GlaxoSmithKline, där hon ledde ett team på mer än 300 läkare och medicinsk personal inom områden som inkluderade immunologi, luftvägssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar.

Före GlaxoSmithKline var Karin Rosén Senior Vice President, U.S. and Global Medical Affairs vid Aimmune Therapeutics, Inc. (uppköpt av Nestlé) samt medlem av ledningsgruppen inom klinisk utveckling som arbetade med de kliniska fas 2b-3/4-programmen och ansökningsstrategier för de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna FDA och EMA. Innan hon började på Aimmune var Karin Rosén chef för terapiområdet immunologi vid Genentech inom Roche-gruppen. Under sin tid på Genentech var hon också medicinsk chef med ansvar för att utveckla fas 2-3-kliniska program för flera biologiska läkemedel inom områdena immunologi, luftvägssjukdomar, allergi och dermatologi.

Karin Rosén har läkarexamen och doktorsexamen vid  Lunds universitet.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och förebereds att starta rekrytering av patienter i USA i sommar. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl 07.40 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD PRODUCTS