Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Årsredovisning

  25 oktober 2018

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical: Johan Lochen, Erik Penser Bank. Tel: +46 8 463 80 00.
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Årsredovisning, 25 oktober 2018

Bästa aktieägare och läsare

År 1921 upptäcktes insulin, en upptäckt som räddat livet på miljontals människor med typ 1- och typ 2-diabetes världen runt. Idag, snart 100 år efter denna banbrytande upptäckt och trots stora framsteg kring nya insulinteknologier och tekniska hjälpmedel, ser fortfarande statistiken gällande dödlighet allt annat än uppmuntrande ut. I Sverige, där vi ändå har tillgång till bästa möjliga diabetesvård, är livslängden bland barn som fått diagnosen typ 1-diabetes före...

Både Diamyd® och Remygen® befinner sig i ett spännande skede där det finns möjlighet att nå marknad snabbare än vad som annars kan förväntas av läkemedel i samma utvecklingsfaser.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
23 januari 2019
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2018/2019
27 mars 2019
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2018/2019
26 juni 2019
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2018/2019
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2018/2019
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 28 september 2018

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 6 631 773 11.77 8.78
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pension 2 172 134 3.86 2.88
Hansen, Patrik 1 520 000 2.70 2.01
Swedbank Försäkring 918 842 1.63 1.22
Arandi Development AB 500 000 0.89 0.66
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 415 000 0.74 0.55
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Schelé, Sven 360 000 0.64 0.48
Övriga aktieägare 29 018 810 51.5 38.4
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0