Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399, E-post: info@fnca.se.

Årsredovisning

  25 oktober 2018

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical: Johan Lochen, Erik Penser Bank. Tel: +46 8 463 80 00.
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Delårsrapport 1, 23 januari 2019

Bästa aktieägare och läsare

Det är glädjande för mig att rapportera om de betydande kliniska, strategiska och finansiella framsteg vi gjort under kvartalet. I november meddelade vi att 11 av 12 patienter som behandlats med intralymfatisk Diamyd® i DIAGNODE-1-studien befinner sig i partiell remission ungefär 18 månader efter att de fått diagnosen typ 1-diabetes. Detta är anmärkningsvärt då partiell remission, definierad som att patienten har en välkontrollerad blodsockernivå och ett lågt behov av...

Vår högsta strategiska prioritet är att förbereda för en marknadsansökan för Diamyd®.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
27 mars 2019
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2018/2019
29 maj 2019
Biotech Investorkonference Q2 2019
Köpenhamn, Danmark
26 juni 2019
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2018/2019
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2018/2019
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 31 januari 2019

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 556 223 7 333 040 14.30 35.69
Avanza Pension 8 312 153 12.02 9.02
Lindkvist, Bertil 6 160 000 8.91 6.68
Nordnet Pension 2 789 215 4.03 3.03
Hansen, Patrik 1 666 000 2.41 1.81
Swedbank Försäkring 1 103 920 1.60 1.20
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 740 000 1.07 0.80
Arandi Development AB 502 000 0.73 0.54
Relbo AB 475 550 0.69 0.52
Schelé, Sven 460 000 0.67 0.50
Övriga aktieägare 37 071 695 53.6 40.2
Total 2 556 223 66 613 573 100.0 100.0