Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport 2, 28 mars 2018

Bästa aktieägare och läsare

Patientrekryteringen till DIAGNODE-2 har hittills utvecklats över förväntan. Totalt har 48 patienter screenats, vilket motsvarar närmare hälften av de planerade, och av dessa har 29 påbörjat studien. För att kunna tillgodose det stora intresset runt studien har vi i mars ökat antalet kliniker, allra senast med barnkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som nu är öppen för att rekrytera patienter.
Häromveckan meddelade vi nya resultat från den pågående DIAGNODE-1 studien där...

Patientrekryteringen till DIAGNODE-2 har hittills utvecklats över förväntan.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
27 juni 2018
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2017/2018
10 september 2018
NLS Days
10 oktober 2018
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2017/2018
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 29 mars 2018

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 6 475 951 11.50 8.58
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 080 411 3.69 2.76
Hansen, Patrik 1 300 000 2.31 1.72
Swedbank Försäkring 926 304 1.64 1.23
Ålandsbanken AB 524 433 0.93 0.69
Arandi Development AB 500 000 0.89 0.66
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 415 000 0.74 0.55
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Övriga aktieägare 29 314 460 52.04 38.82
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0