Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
Inga rapporter publicerade för 2019 ännu.

Finansiell kalender

  
23 januari 2019
Delårsrapport 1 2018/2019
27 mars 2019
Delårsrapport 2 2018/2019
26 juni 2019
Delårsrapport 3 2018/2019
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019