Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 december.
Finansiella Rapporter 
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké 18/19
26 juni 2019
Delårsrapport III 18/19
27 mars 2019
Delårsrapport II 18/19
23 januari 2019
Delårsrapport I 18/19

Finansiell kalender

  
31 oktober 2019
Årsredovisning 2018/2019
21 november 2019
Årsstämma 2018/2019
22 januari 2020
Delårsrapport 1 2019/2020
25 mars 2020
Delårsrapport 2 2019/2020
24 juni 2020
Delårsrapport 3 2019/2020
7 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2019/2020