Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
24 juni 2020
Delårsrapport III 19/20
25 mars 2020
Delårsrapport II 19/20
22 januari 2020
Delårsrapport I 19/20

Finansiell kalender

  
7 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2019/2020
5 november 2020
Årsredovisning 2019/2020
26 november 2020
Årsstämma 2019/2020

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS