Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
13 oktober 2021
Bokslutskommuniké 20/21
23 juni 2021
Delårsrapport III 20/21
25 mars 2021
Delårsrapport II 20/21
20 januari 2021
Delårsrapport I 20/21

Finansiell kalender

  
2 december 2021
Årsstämma 2020/2021
26 januari 2022
Delårsrapport 1 2021/2022
30 mars 2022
Delårsrapport 2 2021/2022
22 juni 2022
Delårsrapport 3 2021/2022
5 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2021/2022

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS