Diamyd Medical och Cardiff University samarbetar i studie för utvärdering av immunsvar i celler från lymfkörtel efter administrering av Diamyd®

Diamyd Medical inleder ett samarbete med Cardiff University för en ny studie med diabetesvaccinet Diamyd®. Syftet med studien är att optimera metoder baserade på ultraljudstyrda lymfkörtelbiopsier för utvärdering av det cellulära immunsvaret av immunterapi. Studien finansieras av Cardiff University medan Diamyd Medical levererar studieläkemedel.

Diamyd® kommer att administreras intradermalt till 12 patienter med typ 1-diabetes och immunsvaret kommer att utvärderas direkt i lymfvätskan genom ultraljudstyrda lymfkörtelbiopsier. Intradermal administrering (via huden), liksom direkt administrering i lymfkörtel av autoantigener, såsom GAD, antas signifikant öka antigenspecifik toleransinduktion jämfört med subkutan administrering (under huden). Huvudprövare är professor Colin Dayan och dr Danijela Tatovic.

Vi är glada över intresset för vårt diabetesvaccin och att Cardiff University som är ledande inom typ 1-diabetes väljer Diamyd® för sin nya studie. Studien passar väl in med Diamyd Medicals fokus på mer direkt immunmodulering som i den kommande randomiserade DIAGNODE-2-studien och i den mycket lovande öppna DIAGNODE-1-studien, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

– Detta är den första studien som utvärderar immunsvaret i celler från lymfkörtel när ett naturligt protein som GAD administreras intradermalt, säger professor Colin Dayan, huvudprövare för studien. Vi är tacksamma över att Diamyd Medical ger oss tillgång till sitt rekombinanta GAD-baserade vaccin som ser mycket lovande ut gällande bevarande av den egna insulinproduktionen hos patienter med typ 1-diabetes.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.  

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 15:15 CET


Bifogade filer:

  PDF-version