Diamyd Medical adjungerar GABA-specialist till styrelsen

Professor Torbjörn Bäckström, Umeå universitet, har accepterat en inbjudan från Diamyd Medicals valberedning att adjungeras in till Diamyd Medicals styrelse för att kunna bli formellt vald vid nästa bolagsstämma.

Torbjörn Bäckström, överläkare inom gynekologi och obstrektik, är grundare och vd för Umecrine AB, chef för Neurosteroid-forskningscentret i Umeå och professor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Professor Bäckströms huvudområde är GABA-receptorer och hormonrelaterade mekanismer i hjärnan samt tillstånd orsakade av dessa. Torbjörn Bäckström innehar flera patent och är författare till mer än 400 vetenskapliga  artiklar. Umecrine AB grundades år 2000 med fokus på läkemedelsutveckling mot fysiska och psykiska tillstånd som beror på naturligt förekommande stress- och könshormoner som påverkar GABA-A-receptoraktiviteten i det centrala nervsystemet. Två dotterbolag till Umecrine bildades 2006, Umecrine Cognition och Asarina Pharma (ursprungligen Umecrine Mood), med inrikting mot leverencefalopati (leverkoma), respektive premenstruell dysforisk störning.

- Vi är mycket glada över att välkomna Torbjörn Bäckström till Diamyd Medical. Professor Bäckströms kontaktnät, expertis och erfarenhet, inom både biotech-bolag och GABA-relaterade sjukdomsmekanismer kommer att vara av stor betydelse för det strategiska arbetet i bolaget säger Erik Nerpin, styrelseordförande i Diamyd Medical.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (tidigare Cellaviva AB). Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41.
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl 08.30 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version