March 21, 2024   Sweden
LEVA med diabetes: Diamyd Medical på djupet

Nu utvärderas Diamyd i en klinisk studie som kan avgöra om det blir ett läkemedel som når ända ut på marknaden. Patienterna i studien ska nyligen ha diagnostiserats med typ 1-diabetes och ha den så kallade HLA-haplotypen DR3-DQ2, vilken innebär en viss förhöjd genetisk risk for typ 1-diabetes.

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln.

Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS