November 17, 2023   Sweden
Folkhälsa Sverige: intervju med Professor Johnny Ludvigsson i samband med Världsdiabetesdagen
Professor Johnny Ludvigsson har forskat om typ 1-diabetes i flera decennier och är huvudprövare för studien DIAGNODE-3, där patientrekryteringen just nu pågår i Europa och USA.

Läs intervjun här
Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS