December 6, 2021   Sweden
life-time.se: AI ska förutspå risk för diabetes
Artificiell intelligens (AI) öppnar för att arbeta förebyggande mot diabetes typ 1 med nationell screening. Diamyd Medical har fått förtroende att leda ett femårigt projekt med statlig finansiering för att hitta lösningar.

Läs hela artikeln här
Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS