November 11, 2021   Sweden
vk.se: ”Okända” företag i Umeå satsar mångmiljonbelopp i kamp mot folksjukdom
Cytiva och Diamyd Medical är två företag med verksamhet i Umeå som båda jobbar för att förbättra hälsan för människor runt om i världen. Cytiva är världsledande vad gäller tillverkning av medicinsk utrustning för biologiska läkemedel som insulin och Diamyd Medical är långt gången i utvecklingen av ett vaccin mot typ 1-diabetes. Båda företagen satsar stort i Umeå.

Läs hela artikeln här
Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS