November 19, 2018   Sweden
Läkemedelsvärlden: Ny diabetesbehandling testas kliniskt
Forskare i Uppsala testar i en nystartad pilotstudie om substansen GABA kan sätta i gång ny insulinproduktion hos patienter med diabetes typ 1.

– Det vi hoppas är att den egna insulinproduktionen ökar på grund av celldelning av kvarvarande befintliga insulinproducerande celler, eller att det till och med bildas helt nya betaceller, säger Per-Ola Carlsson, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudprövare och sponsor för studien ReGenerate-1.

Läs hela artikeln här
Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS