October 29, 2018   Sweden
unt.se: Unik diabetesstudie startar vid Akademiska

"Om det visar sig att den egna insulinproduktionen ökar under behandlingens gång kommer vi att kunna se om det beror på att kvarvarande befintliga insulinproducerande celler har förökat sig genom celldelning eller om det, vilket vore ännu mer fantastiskt, faktiskt bildats helt nya betaceller”, säger professor Per-Ola Carlsson vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i en intervju i Uppsala Nya Tidning.

Per-Ola Carlsson är huvudprövare och sponsor för studien ReGenerate-1 med Diamyd Medicals GABA-baserade substans Remygen®.

Läs hela artikeln här

Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.

Order GAD for preclinical research

GAD PRODUCTS