March 17, 2017   Sweden
”Ingen anledning tveka efter starkt vetenskapligt stöd”. Nyhetsbyrån Direkt intervjuar vd Ulf hannelius

First North-listade Diamyd Medical kraftsamlar nu för att ta diabetesvaccinet Diamyd® vidare på vägen mot en godkänd och kommersialiserad diabetesbehandling. En ny, uppföljande klinisk fas II-studie med patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes, ska genomföras och planeringen för den pågår. Mycket har hänt sedan bolagets nystart för fyra år sedan och vd Ulf Hannelius menar att tiden är mogen för att accelerera utvecklingen.

”De resultat vi sett i öppna studier och externa experters sammanfattande analys från tidigare kliniska studier gör att vi nu kan säga att detta är vägen fram för oss. Med en egenfinansierad studie som vi utformar själva finns förutsättningarna att lägga grunden för ett framtida marknadsgodkännande”, säger Ulf Hannelius.

För att säkra finansieringen av studien avser Diamyd Medical genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Målet är att ta in cirka 68,8 miljoner kronor före emissionskostnader och kapitaltillskottet kan bli större om teckningsoptioner som ges till de som tecknar i emissionen utnyttjas. Vid fullt utnyttjande kan det ge ytterligare cirka 44,7 miljoner kronor.

Läs hela artikeln här

Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.