Diamyd Logo

Events & Mediawatch

Latest events and quotes from media sources around the world related to Diamyd Medical and diabetes research.
Information presented here are not press releases and may include excerpts from and links to externally published content. Diamyd Medical is not responsible for externally published content.
twitter icon    rss icon
Data pager
Data pager
1
Show articles per page:
PageSizeComboBox
select
10 articles in 1 pages
Sort order 
Data pager
Data pager
1
Show articles per page:
PageSizeComboBox
select
10 articles in 1 pages
flag icon  October 19, 2015, Sweden

Kommersiella biobanker har funnits länge internationellt – nu har de nått Sverige. För 25.000 kronor erbjuder företaget Cellaviva föräldrar att spara stamceller från sitt nyfödda barn. .

Läs hela artikeln här

Bookmark and Share
flag icon  September 16, 2015, Sweden

Diamyd Medical exhibits at the 51th EASD Annual Meeting in Stockholm, Sweden on 15-18 September 2015. EASD is the biggest annual diabetes conference in Europe and brings about 17,000 people from scientific, medical and research disciplines as well as industry in the field of diabetes.

Read more about the event here

Bookmark and Share
flag icon  May 27, 2015, Sweden
Diamyd Medical presenterades av VD Anders Essen-Möller på ProHearings i Stockholm den 26 maj.

Se webcast här
Bookmark and Share
flag icon  May 21, 2015, Sweden
Den första patienten har nu inkluderats i bolagets sjätte kliniska studie, där diabetesvaccinet Diamyd kombineras med D-vitamin och läkemedlet etanercept.

Läs artikeln här
Bookmark and Share
flag icon  May 11, 2015, Sweden
Den 26 maj arrangerar ProHearings en förmiddag med investerarpresentationer i Stockholm, där Diamyd Medical presenteras av vd Anders Essen-Möller. Se www.prohearings.com för program och anmälan.
Bookmark and Share
flag icon  May 11, 2015, Sweden
Diabetesbolaget Diamyd är storägare i biobanken Cellaviva i hopp om stamcellsbaserade behandlingar mot typ 1-diabetes i framtiden.

Läs hela artikeln här
Bookmark and Share
flag icon  March 16, 2015, USA
For the study, dubbed DiAPREV-IT2, researchers have drafted the first participant out of what will be a group of 80 children in whom the autoimmune process leading to Type 1 diabetes has already started.

Read full article here
Bookmark and Share
flag icon  March 10, 2015, Sweden

Den 6/3 hölls prövarmöte för EDCR-studien i Linköping. Representanter från alla 9 barndiabeteskliniker som ska vara med i studien deltog i mötet som hölls av Johnny Ludvigsson, Professor i pediatrik vid Linköpings Universitet (LiU).
 

I EDCR-studien ska Diamyd® kombineras med två andra preparat, D-vitamin och det immunosuppressiva läkemedlet etanercept (Etanercept-Diamyd-Combination-Regimen). Studien godkändes av Läkemedelsverket i november 2014.

Det är första gången denna kombination av läkemedel testas mot den komplexa autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes. Syftet med behandlingen är att bevara patienternas egen kvarvarande förmåga att bilda insulin genom att stoppa immunförsvarets attack på de insulinproducerande betacellerna. En bevarad förmåga att bilda eget insulin leder i sin tur till bättre blodsockerkontroll och minskad risk för både akuta och långsiktiga komplikationer av typ 1-diabetes.

Studien ska omfatta 20 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Studien är öppen, vilket innebär att alla studiedeltagare kommer att få aktiv kombinationsbehandling. Studiens syfte är att utvärdera kombinationsbehandlingen D-vitamin, etanercept och diabetesvaccinet Diamyd® ur säkerhetssynpunkt samt hur immunsystemet påverkas. Etanercept är en så kallad TNF-alfa-hämmare som används vid reumatiska sjukdomar, och är till exempel godkänd för att behandla barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA).

Den nya studien kommer att genomföras vid 9 barndiabeteskliniker i Sverige. Studiedeltagarna kommer först få behandling med D-vitamin och etanercept under en månad. Sedan ges två injektioner med Diamyd® med en månads mellanrum. Behandlingen med etanercept kommer att pågå under totalt 90 dagar och D-vitaminbehandlingen i 15 månader. En första utvärdering sker 6 månader efter att samtliga patienter inkluderats. Deltagarna kommer sedan att följas i ytterligare 24 månader.

Bookmark and Share
flag icon  March 05, 2015, Sweden

Det går att förutspå ett insjuknande i typ 1-diabetes, visar ny forskning. I ett blodprov kan man upptäcka om kroppens immunförsvar börjat bryta ned de egna insulincellerna genom att mäta förekomsten av autoantikroppar.

- I TEDDY-studien har vi kommit fram till att autoantikroppar ofta dyker upp redan under de första levnadsåren, säger Åke Lernmark, professor vid Lunds universitet och som leder den svenska delen av studien.

 

Läs hela artikeln här

Bookmark and Share
flag icon  March 04, 2015, Sweden
Bolagets diabetesvaccin testas på amerikanska barn med typ 1-diabetes. Den första patienten har randomiserats och behandlats i en studie där diabetesvaccinet Diamyd kombineras med signalsubstansen Gaba i barn som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes .

Läs hela artikeln här
Bookmark and Share