Diamyd Medical beställer ytterligare Diamyd® läkemedelssubstans från Protein Sciences

Diamyd Medical beställer ytterligare rekombinant GAD-protein, den läkemedelssubstans av klinisk kvalitet som är huvudkomponenten i diabetesvaccinet Diamyd®, från Bolagets kontraktstillverkare Protein Sciences Corporation, Connecticut, USA. Beställningen görs för att säkerställa tillgång till läkemedelssubstans för framtida kliniska prövningar, eventuell tidig marknadslansering och andra möjligheter. Ordern uppgår till cirka 750 000 USD (cirka 6,1 MSEK) för vilken Protein Sciences erhåller en kontant delbetalning, samt vid leverans en betalning som sker antingen genom B-aktier i Diamyd Medical eller kontant, att avgöras av Diamyd Medical.

– Diamyd® kan mycket väl bli den första effektiva antigenspecifika immunmodulatorn i autoimmun diabetes, säger Manon Cox, vd för Protein Sciences. Vi är glada att se att vår Baculovirus Expression System Technology (B.E.S.T.) tillverkningsplattform fortsätter att expandera runt flera applikationsområden.

– Med denna order planerar vi för framgång och vi är glada att arbeta nära Protein Sciences för att förbereda oss för framtida möjligheter med vårt diabetesvaccin, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Om diabetesvaccinet Diamyd®
Diamyd Medicals ledande prövningsläkemedel Diamyd®, rekombinant GAD-protein formulerat med alum, har använts i kliniska studier som omfattar mer än tusen patienter i syfte att stoppa den autoimmuna attacken som förstör patienternas insulinproducerande betaceller. Lovande preliminära resultat från den prövarinitierade öppna kliniska studien DIAGNODE-1 där Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel i kombination med oralt D-vitamin, har föranlett Bolaget att till hösten genomföra en egen uppföljande pivotal randomiserad studie, DIAGNODE-2.

Diamyd Medical licensierar exklusiva patenträttigheter från University of California, Los Angeles (UCLA) för terapeutisk användning av GAD i typ 1-diabetes. Beviljade amerikanska patent löper ut 2032. Diamyd Medical har ytterligare ansökningar i internationell fas. Utöver patentskydd, åtnjuter biologiska läkemedel som till exempel Diamyd® data- och marknadsexklusivitet omkring 10 år efter marknadsgodkännande. Diamyd® är även beviljat särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för nydiagnostiserade patienter med typ 1 diabetes i USA.  

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08:17 CET


Bifogade filer:

  PDF-version