Tidigare meddelade preliminära delresultat från intralymfatisk studie med Diamyd® publicerade i New England Journal of Medicine

Diamyd Medical meddelar att en artikel av professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare och sponsor för DIAGNODE-1, en intralymfatisk pilotstudie med Diamyd®, idag publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Artikeln sammanfattar de preliminära delresultat baserade på studiedata från sex patienter som har följts minst sex månader, och fyra av dem har följts minst 15 månader vilket Diamyd Medical tidigare meddelat i pressrelease 24 oktober 2016.

Om DIAGNODE
DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt femton patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin.  

Artikeln finns tillgänglig på http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1616343#t=article

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari  2017 kl 10.25 CET


Bifogade filer:

  PDF-version