Deltagande vid extra bolagsstämma den 19 april 2017 / Attendance at the Extraordinary General Meeting on April 19, 2017

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 april 2017, kl. 15.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Anmälan om deltagande i stämman kan göras via anmälningsformuläret nedan, eller via E-post investor.relations@diamyd.com

The shareholders of Diamyd Medical AB (publ) are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting at 3:00 pm on Wednesday, April 19, 2017, at Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sweden. Notification of attendance can be done using the form below, or via email
investor.relations@diamyd.com

  Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB
Anmälningsformulär
 
Namn: *
Person/Org.nummer *
Adress
Telefon
Postnr.
E-post
Ort
Aktieinnehav
Fullmakt för ombud eller ställföreträdande
Vänligen kryssa i rutan ovan om ni önskar deltaga som ombud.
Observera att också anmälan om deltagande i stämman måste skickas in även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Fullmakt i original, kopia av registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör vara Diamyd Medical tillhanda i god tid före stämman och sändas till adress Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm.
Ladda hem fullmakt här
 
Ev. meddelande
* = obligatoriskt / required