Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport 1, 24 januari 2018

Bästa aktieägare och läsare

De två senaste månaderna har dominerats av nya och lovande resultat från DIAGNODE-1, den pågående prövarinitierade studien där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel i nydiagnostiserade patienter med typ 1-diabetes. Syftet med behandlingen är att avbryta immunförsvarets attack på de insulinproducerande cellerna och på det sättet bevara den egna insulinproduktionen som finns kvar vid diagnos. Värdet av en sådan behandling är stort för både patienten och samhället då även...

De två senaste månaderna har dominerats av nya och lovande resultat från DIAGNODE-1, den pågående prövarinitierade studien där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel i nydiagnostiserade patienter med typ 1-diabetes.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
8 mars 2018
Hållbarhetsturné med Feminvest och Nordnet
17:00 - 20:30 Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
Anmälan här
28 mars 2018
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2017/2018
27 juni 2018
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2017/2018
10 oktober 2018
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2017/2018
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 29 december 2017

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 6 174 671 10.96 8.18
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 141 518 3.80 2.84
Hansen, Patrik 1 300 000 2.31 1.72
Swedbank Försäkring 896 114 1.59 1.19
Arandi Development AB 500 000 0.89 0.66
Ålandsbanken AB 475 321 0.84 0.63
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 404 666 0.72 0.54
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Övriga aktieägare 29 644 269 52.62 39.26
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0