Aktien

Diamyd Medicals aktie handlas på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är DMYD B.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser på First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport 1, 25 januari 2017

Bästa aktieägare och läsare

Det första kvartalet av verksamhetsåret har innefattat aktiviteter och nya resultat som ligger i linje med den långsiktiga strategin vi har med våra läkemedelskandidater; diabetesvaccinet Diamyd® och GABA.

Intralymfatisk administration av Diamyd® fortsätter att se lovande ut och kan visa sig vara vägen framåt för att stärka den positiva kliniska effekt som sammanfattande analyser av subkutan administration påvisat. Det finns en klar rational för...

GABA tillsammans med diabetesvaccinet Diamyd® öppnar för en fullständig bot av typ 1-diabetes.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
Data pager
Data pager
12
22 februari 2017
Börsveckans Småbolagsdag 2017
Diamyd Medicals VD presenterar bolaget.
20 mars 2017
Bio Europe Spring
5 april 2017
Delårsrapport II
Delårsrapport 2 2016/2017
28 juni 2017
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2016/2017
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 30 december 2016

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 1 278 112 3 666 521 16.8 40.1
Avanza Pension 4 026 947 13.7 9.8
Lindkvist, Bertil 3 815 040 12.9 9.3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 876 966 3.0 2.1
Swedbank Försäkring 523 089 1.8 1.3
Försäkrings AB Skandia 272 826 0.9 0.7
Relbo AB 237 776 0.8 0.6
Handelsbanken Liv 232 380 0.8 0.6
Bohlin, Lennart 224 568 0.8 0.5
Waldolf, Ann Christin 198 666 0.7 0.5
Remaining shareholders 14 139 671 47.8 34.5
Total 1 278 112 28 214 450 100.0 100.0