Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Årsredovisning, 9 november 2017

Bästa aktieägare och läsare

I förra årets VD-ord lyfte jag fram potentialen i vår projektportfölj och vårt fokus på att förädla dessa värden på bästa möjliga sätt genom en effektiv resursprioritering. Idag kan jag med stolthet blicka tillbaka över vad vi uppnått under året och vad det betyder för det nya verksamhetsåret.

Under det gånga året avläste vi både preliminära och finala resultat från fyra kliniska prövarinitierade studier med diabetesvaccinet Diamyd®. Sedan tidigare har...

DIAGNODE-2 definierar stora delar av verksamhetsåret med stort fokus på att uppnå en effektiv patientrekrytering.
Ulf Hannelius, VD

Aktivitetskalender

 Dates for financial information and other events
11 december 2017
Feminvest / Nordnet event
Event med fokus på läkemedelsbranschen. Anmäl dig här.

Finansiell kalender

 24 januari 2018
Delårsrapport 1 2017/2018
 28 mars 2018
Delårsrapport 2 2017/2018
 27 juni 2018
Delårsrapport 3 2017/2018
 10 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 29 september 2017

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 7 034 437 12.49 9.32
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 165 206 3.84 2.87
Swedbank Försäkring 816 927 1.45 1.08
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Schèle, Sven 358 670 0.64 0.48
Arandi Development AB 350 000 0.62 0.46
Försäkrings AB Skandia 350 874 0.62 0.46
Bohlin, Lennart 345 571 0.61 0.46
Övriga aktieägare 30 117 895 53.5 39.9
Total 2 130 186 54 206 739 100.0 100.0