Aktien

Diamyd Medicals aktie handlas på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är DMYD B.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser på First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport III, 28 juni 2017

Bästa aktieägare och läsare

Den övertecknade företrädesemissionen gör att Diamyd Medical står starkt inför höstens satsning på DIAGNODE-2, en placebokontrollerad studie där diabetesvaccinet ges i lymfkörtel i barn och unga vuxna som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes. Läkemedelsverket har godkänt studien och tillsammans med TFS, vårt utvalda CRO, fortsätter vi förberedelserna för den kommande rekryteringen av patienter.

Den övertecknade företrädesemissionen gör att Diamyd Medical står starkt inför DIAGNODE-2.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
Data pager
Data pager
12
23 augusti 2017
Börsveckans småbolagsdag
11 september 2017
EASD, Lissabon, Portugal
53rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes. EASD is the world´s leading international forum for diabetes research and medicine.
13 september 2017
NLS Days
Nordic Life Science Days 2017, Malmö.
11 oktober 2017
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2016/2017
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 31 juli 2017

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 7 076 877 12.56 9.37
Lindkvist, Bertil 6 056 858 10.75 8.02
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 419 911 4.30 3.20
Swedbank Försäkring 672 980 1.19 0.89
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Försäkrings AB Skandia 350 874 0.62 0.46
Arandi Development AB 350 000 0.62 0.46
Wellwing, Stig 350 000 0.62 0.46
Bohlin, Lennart 345 571 0.61 0.46
Remaining shareholders 30 073 488 53.4 39.8
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0