Aktien

Diamyd Medicals aktie handlas på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är DMYD B.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser på First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport II, 5 april 2017

Bästa aktieägare och läsare

Vi beslutade nyligen att utlysa en offensiv företrädesemission om 68 MSEK för att genomföra en pivotal fas II-studie, DIAGNODE-2, baserad på intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd®. Beslutet grundar sig på mycket positiva preliminära resultat från den pågående forskarinitierade DIAGNODE-1 studien, som också nyligen publicerats i New England Journal of Medicine, samt av den tidigare publicerade sammanfattande analysen av tidigare kliniska studier med diabetesvaccinet som...

Våra diskussioner med större multinationella företag fortgår och den valda riktningen med våra GAD- och GABA- projekt har skapat en betydligt starkare förhandlingsposition.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
28 juni 2017
Delårsrapport III
Delårsrapport 3 2016/2017
11 oktober 2017
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2016/2017
13 november 2017
Stora Aktiedagen
Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen
Hotel Birger Jarl, Stockholm
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 31 mars 2017

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 1 278 112 3 666 521 16.8 40.1
Avanza Pension 3 949 337 13.4 9.6
Lindkvist, Bertil 3 793 040 12.9 9.3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 941 318 3.2 2.3
Swedbank Försäkring 521 335 1.8 1.3
Försäkrings AB Skandia 271 138 0.9 0.7
Relbo AB 237 776 0.8 0.6
Bohlin, Lennart 211 842 0.7 0.5
Arandi Development 210 000 0.7 0.5
Waldolf, Ann-Christin 198 666 0.7 0.5
Remaining shareholders 14 213 477 48.1 34.6
Total 1 278 112 28 214 450 100.0 100.0