Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Bokslutskommuniké, 11 oktober 2017

Bästa aktieägare och läsare

Med de strategiska beslut som tagits under senaste året och den starka kassa som den lyckade nyemissionen i våras gav oss har vi under kvartalet tydligt accelererat vår verksamhet.
Under kvartalet fick vi beskedet att läkemedelsmyndigheterna i de deltagande länderna (Spanien, Sverige och Tjeckien) givit klartecken för start av den kliniska studien DIAGNODE-2. Prövarmötet förra veckan i Barcelona som vi genomförde, där studieupplägget presenterades och diskuterades...

Vi har gjort ett jättejobb med att driva projektet med studien DIAGNODE-2 framåt enligt en aggressiv tidslinje.
Ulf Hannelius, VD

Aktivitetskalender

 Dates for financial information and other events
6 november 2017
Bio-Europe 2017
23:e årliga konferensen BIO-Europe, 6-8 November, Berlin, Germany
13 november 2017
Stora Aktiedagen
Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen
Hotel Birger Jarl, Stockholm
30 november 2017
Årsstämma

Finansiell kalender

 9 november 2017
Årsredovisning 2016/2017
 30 november 2017
 24 januari 2018
Delårsrapport 1 2017/2018
 28 mars 2018
Delårsrapport 2 2017/2018
 27 juni 2018
Delårsrapport 3 2017/2018
 10 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 31 juli 2017

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 7 076 877 12.56 9.37
Lindkvist, Bertil 6 056 858 10.75 8.02
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 419 911 4.30 3.20
Swedbank Försäkring 672 980 1.19 0.89
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Försäkrings AB Skandia 350 874 0.62 0.46
Arandi Development AB 350 000 0.62 0.46
Wellwing, Stig 350 000 0.62 0.46
Bohlin, Lennart 345 571 0.61 0.46
Remaining shareholders 30 073 488 53.4 39.8
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0