Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
2018-06-27
Delårsrapport III 17/18
2018-03-28
Delårsrapport II 17/18
2018-01-24
Delårsrapport I 17/18

Finansiell kalender

  
2018-10-03
Bokslutskommuniké 2017/2018
2018-10-25
Årsredovisning 2017/2018
2018-11-15
Årsstämma 2017/2018