Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
2017-11-09
Årsredovisning 16/17
2017-10-11
Bokslutskommuniké 16/17
2017-06-28
Delårsrapport III 16/17
2017-04-05
Delårsrapport II 16/17
2017-01-25
Delårsrapport I 16/17

Finansiell kalender

  
2018-01-24
Delårsrapport 1 2017/2018
2018-03-28
Delårsrapport 2 2017/2018
2018-06-27
Delårsrapport 3 2017/2018
2018-10-10
Bokslutskommuniké 2017/2018