Diamyd Medical’s räkenskapsår löper från 1 september – 31 augusti.
Finansiella Rapporter 
25 oktober 2018
Årsredovisning 17/18
3 oktober 2018
Bokslutskommuniké 17/18
27 juni 2018
Delårsrapport III 17/18
28 mars 2018
Delårsrapport II 17/18
24 januari 2018
Delårsrapport I 17/18

Finansiell kalender

  
23 januari 2019
Delårsrapport 1 2018/2019
27 mars 2019
Delårsrapport 2 2018/2019
26 juni 2019
Delårsrapport 3 2018/2019
2 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019