Diamyd Medicals räkenskapsår löper från den 1 september till den 31 augusti. Delårsrapporter publiceras i januari (Q1), april (Q2), juni (Q3) samt oktober (Q4).
Finansiella Rapporter 
2017-06-28
Delårsrapport III 16/17
2017-04-05
Delårsrapport II 16/17
2017-01-25
Delårsrapport I 16/17